Ana Sayfa İletişim Osmancık.com.tr Hakkında...
Ana Sayfa
Osmancık.com.tr Hakkında...
Firmalar
Osmancık Resimleri...
Osmancık Görüntüleri...
Hemşehriler
Derneklerimiz
Osmancık Köyleri...
 

ÇORUM ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İL TEMSİLCİSİ ADAYI ZİRAAT MÜHENDİSİ YUSUF ŞAHİNBAŞ’IN BASIN AÇIKLAMASI - 11.12.2009

Değerli Basın Mensupları


13 Aralık 2009 Pazar günü yapılacak olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ne bağlı olarak faaliyet gösteren TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilciliği seçimleri için yönetimimle birlikte adaylığımı sizler aracılığı ile açıklamış bulunuyorum.


55 yıldır faaliyet gösteren ZMO;


— Ülkemizin tarımsal varlığı ve kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi, verimlerinin artırılması, kırsal nüfusun toplumsal ve ekonomik kalkınmasının sağlanması amacıyla her türlü girişim ve etkinlikte bulunmak,


— Meslekle ilgili her türlü yasal düzenlemeyi, normları, fenni şartnameleri hazırlamak, incelemek, bunlarla ilgili görüş ve önerilerini resmi ve özel kuruluşlara bildirmek,


—Üyelerinin hak ve yetkilerini savunmak ve bu yetkilerin kullanılabilmesini sağlamak üzere resmi ve özel kuruluşlarda girişimlerde bulunmak,


—Mesleğin geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla teknik ve bilimsel araştırmalar yapmak, toplantı ve sergiler düzenlemek, diğer kuruluşların bu çalışmalarına katılmak gibi birçok amaç ve hedefleriyle Türk Tarımına ve Ziraat Mühendisliği mesleğine katkıda bulunan bir kuruluştur.


23 yıldır mensubu olduğum ve mensubu olmaktan gurur duyduğum tarım camiasına idareci ve teknik eleman olarak hizmet vermekteyim. Bu birikimimi genç meslektaşlarıma aktarmak, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın içinde bulunduğu sorunları yakınen bilen birisi olarak bunların çözümünde daha etkili bir oda yönetimi oluşturmak amacıyla göreve talip oldum.


Gerek kamuda çalışan, gerekse özel sektörde çalışan meslektaşlarımızla konumum gereği yıllardır diyalog içinde olduğumdan her kesimin sorunlarını bilmekteyim. Halen işsiz olan meslektaşlarımızın sorunlarıyla en aktif şekilde ilgilenmek, onlara iş imkânları sağlamak amacıyla projeler geliştireceğiz.


Bildiğiniz gibi Tarım Bakanlığı mesleğimiz ile ilgili tüm yönetmelik, mevzuat ve kanunları hem çıkarmakta hem de uygulamasında bizzat kontrol ve denetim mekanizmasının başında bulunmaktadır. Bu açıdan mesleğimiz için kurumumuz en üst düzey temsil makamıdır. Çıkan tüm yeni yönetmelik, kanun, tüzük dolayısı ile tüm mevzuatı meslektaşlarımıza ulaştırmada, bu mevzuatlar çerçevesinde uygulamada görülecek aksaklıkları Bakanlık ilgili makamlarına iletmede etkin rol üstleneceğiz.


Yeni yönetimle beraber Odamızı bir büroya kavuşturma çalışmaları yapılacaktır. Üyelerimizle kuracağımız iletişim ağı ile her türlü yeniliklerden, mevzuat değişikliklerinden üyelerimizi anında haberdar edeceğiz.


Oda üye listeleri en kısa zamanda güncellenerek üye sayımızı artıracağız. Komşu illerle birleşerek birlikte Şube açılması konusunda girişimlerde bulunacağız.


Bilirkişilik eğitimlerini yaygınlaştırarak üyelerimizin tümünün bilirkişilik yapmasını sağlayarak bu konudaki yanlış anlamaları önleyeceğiz.


Güncel tarımsal konularda eğitim seminerleri, paneller ve konferanslar düzenleyerek kamuoyunda Odamızı aktif ve canlı hale getirdiğimiz gibi meslektaşlarımızın da kendilerini geliştirmelerine, yetiştirmelerine katkıda bulunacağız.


Gerek ilimizde ve gerekse il dışında Tarımsal girdileri sağlayan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, girdi ve ürün fiyatlarıyla hizmet ücretleri hakkında önerilerde bulunarak, tarımsal girdileri üretecek tesislerin kurulmasını teşvik etmek noktasında Oda olarak daha aktif olacağız.


Meslekle ilgili proje ve taahhüt işlerinde üyelerimize gerekli belgelerin verilmesinde kolaylıklar sağlanacaktır.


Üyelerimizin iş güvenliği ve sosyal güvenliğinin sağlanmasında, demokratik hak ve özgürlüklerinin korunmasında gerekli girişimlerde bulunarak, üyelerimiz arasında dayanışma, birlik ve beraberlik sağlanmasında ve üyelerin meslek onuru ve saygınlığının korunması için gereken önlemlerin alınmasında aktif rol oynayacağız.


AB ülkelerindeki benzer sivil toplum örgütleriyle birlikte ortak projeler hazırlayarak üyelerimizin bu ülkelerdeki Tarımla ilgili çalışmaları yerinde görmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarda bulunacağız.


Odamızın mesleki konumunun dışında kullanılmasına müsaade etmeyerek, burasını her türlü siyasi, ticari ve şahsi mülahazaların dışında tutarak Ortak Akılla Hareket Edeceğiz.


Bu vesile ile bu güne kadar emeği geçen İl Temsilciliği yapan meslektaşlarıma yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, tüm meslektaşlarımızı ve üyelerimizi 13 Aralık Pazar günü Tarım İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak olan Oda Temsilcilik seçimlerine davet ediyor, desteklerini beklediğimi ifade etmek istiyorum.


                                                       


                                                       Yusuf ŞAHİNBAŞ


                                                        Ziraat Mühendisi


                                                        Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürü

 
YENİ YORUM EKLE
Osmancık Fotoğrafları, Görmek İçin Tıklayınız... Osmancık Video Görüntüleri, Görmek İçin Tıklayınız...
BİR HEMŞEHRİ
Bay - 1983
Kent
:
Çorum
Meslek
:
İşçi
 
Koyunbaba Menkıbeleri
Aşık Ali Deyişleri
 
 
© Copyright 2006 www.osmancik.com.tr
Bu Sitenin Tasarımı ve Dinamik İçerik Yönetimi Red Bilişim Tarafından Gerçekleştirilmiştir...
 
OSMANCIK.com.tr Ana Sayfası