Ana Sayfa İletişim Osmancık.com.tr Hakkında...
Ana Sayfa
Osmancık.com.tr Hakkında...
Firmalar
Osmancık Resimleri...
Osmancık Görüntüleri...
Hemşehriler
Derneklerimiz
Osmancık Köyleri...
 

OSMANCIK / GİRİNOĞLAN KÖYÜ

Muhtar
:
 BAHATTİN GÖÇER (Tel:0364 622 23 09-0535 787 38 52)
Hane Sayısı
:
 -
Nüfus
:
 366
Leylek Dostu Köy: Girinoğlan

Osmancık’ın pirinç ve şeker pancarı alanında üretim yapan tarım köyü Girinoğlan. İlçe merkezine 8, il merkezine 53 kilometre uzaklıkta. 366 nüfusu var. Köy muhtarı Bahattin Göçer.
Girinoğlan Köyü Çorum Yolu kenarında yerleşkesi olan bir tarım köyüdür. Yeni bir yerleşimi olan köyün asıl yerleşimi mahallelerindedir. İlçe merkezine yakın olması dolaysı ile kültür açısından benzerlikler görülmektedir. Doğal güzellikleri ile dikkat çeken bir köydür. Köye 2008 yılında Kuş Gözlem Topluluğu tarafından “Leylek Dostu Köy” unvanı verilmiştir.
Köy merkezinin yerleşimi yeni yapılanma olduğundan köyün geçmişine ışık tutacak bir kaynak yok. Köyde yaşayanlardan köyün eski tarihi ve Girinoğlan ismi ile ilgili çok ayrıntılı bilgilere ulaşamadık. Ancak köyün eski yerleşim alanları gezildiğinde göze çarpan soku taşları, eski yapılar, eski tarım aletleri ve taş duvarlar köyün yakın geçmişine dair bilgiler vermektedir. Köyün yakın tarihine bakıldığında bir göç durumu söz konusudur. 1985 yılında meydana gelen büyük bir depremde köydeki bütün evler yıkılınca köy halkı Çorum yolu kenarında Osmancık’a daha yakın olan geniş bir alana yeniden yerleşke kurmuşlardır. Köyün en büyük parçası ve merkezi 1985’de kurulan bu yeni yerleşim yeridir.

Geniş arazilere sahip olan Girinoğlan Köyü’nün ekonomisi de tarıma odaklı. Köyde yaşayan insanların hemen hemen tamamı tarımla uğraşıyor. Köyün arazilerinin bir kısmı Kızılırmak Havzası’nda bulunuyor. Bu nedenle köyde pirinç yetiştiriciliği ile uğraşanlar var. Şeker Pancarı da köyün önemli gelir kaynaklarından. Karadeniz iklimi etkisinde ve düz arazilere sahip olan köyde Şeker Pancarı yetiştiriciliği önemli bir yer tutuyor. Buğdaygiller ve baklagiller köyde her ne kadar yetiştiriliyor olsa da köy ekonomisinin büyük bir kısmını pirinç ve şeker pancarı oluşturuyor.

Köyde hayvancılık pek gelişmiş sayılmaz. Köy halkının büyük bir kısmı hayvan besliyor fakat hayvancılığa dayalı büyük bir ekonomi söz konusu değil. Çoğu aile kendi süt ve yoğurt ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde büyükbaş hayvan besliyor. Kurbanlık amaçlı küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapanlar da var fakat hayvancılığın köy ekonomisine katkısı yok denecek kadar az.

Köyün nüfusu son nüfus sayımına göre 366 kişi. 1997 yılı ve daha önceki nüfus sayımları dikkate alındığında köy nüfusunda bir düşüş gözlenmekte. Bu düşüş köyün genç nüfusunun iş veya eğitim amaçlı büyük şehirlere göç etmesinden kaynaklanıyor.

Yerleşim yeri olarak güzel bir alana sahip olan Girinoğlan’ın alt yapı olarak en büyük sorunu kanalizasyona sahip olmaması. Köyde içme suyu şebekesi var. Çorum yolu kenarında olması dolaysı ile ulaşımı kolay ve yolu asfalt. Şehir merkezine yakın olmasından dolayı sağlık hizmetleri ile ilgili yaşanan bir sorun söz konusu değil. Köyün yeni yapılmış büyükçe bir camisi mevcut. Fakat köyün eğitim açısından bazı sıkıntıları var. Köyün asıl merkezi olan yeni yerleşim yerinde okul yok. Köye iki kilometre uzaklıkta olan eski yerleşim yerlerinden Ambarköy’de küçük bir okul var. Toplam 35 öğrencisi bulunan köy okulunun yalnızca bir sınıfı var. Üçüncü sınıfa kadar olan öğrenciler bu sınıfta ders görüyor. 4. ve 5. sınıf öğrenciler kömürlükten dersliğe çevrilen küçük bir sınıfta öğrenim görüyor. Okulun iki öğretmeni var. Üçüncü sınıfa kadar olan öğrencilere Tuğba Gökgöz, 4. ve 5. sınıf öğrencilere aynı zamanda Okul Müdürü olan Kamil Kurşun eğitim veriyor. Köyün merkezinde oturan öğrenciler ise her gün 4 kilometre yolu yürüyerek okula gidebiliyor.

Leylek Dostu Köy Unvanı
Köyün en güzel özelliklerinden birisi Leylek Dostu Köy olması demiştik. Girinoğlan’a bu unvan 2008 yılında Kuş Gözlem Topluluğu tarafından verilmiş. Köye adım atar atmaz ilk önce göze leylek yuvaları çarpıyor. Evlerin çatısında, elektirk direklerinin tepesinde ve kayalıklarda bir sürü leylek yuvası sıra sıra dizilmiş. Baharın gelmesi ile birlikte köyde köy ahalisi kadar da leylek yaşıyor. Köylüler leylekleri seviyor, bu nedenle de hiç kimse onların yuvalarına zarar vermiyor, hatta bütün tehlikelere karşı leylekleri özenle koruyorlar. 2008 yılında “Çatımızdaki Konuk” programı ile Girinoğlan’a gelen Kuş Gözlem Topluluğu yetkilileri gördükleri manzara karşısında hayran kalmışlar ve köyün leylek dostluğunu pekiştirmek için Girinoğlan’a Leylek Dostu Köy unvanını vermişlerdir.

Kuş Gözlem Topluluğu’nun yapmış olduğu tanıtımlardan kaynaklanıyor olsa gerek, birçok fotoğraf sanatçısının web sitesinde Girinoğlan ve leykekler ile ilgili 2008 sonrası çekilmiş fotoğraflar göze çarpıyor. Köye verilen Leylek Dostu Köy unvanı fotoğraf sanatçıları, hayvan severler ve doğa gezginlerinin ilgisini çekiyor.

GİRİNOĞLAN İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Köyün ismi ile ilgili resmi bir bilgi olamasa da köyde yaşayan yaşlıların deyişine göre ismin ilginç bir hikâyesi var. Anlatılanlara göre köyde yaşayan insanların yıllarca hiç erkek çocuğu olmamış. Yeni evlenenlerin dahi hep kız çocuğu oluyormuş. Köylüler yeni doğum yapacak gelinin başına toplanım sürekli bir oğlu olsun diye dua ediyorlarmış. Bir gün köyde yeni evlenen bir gelinin doğumu yaklaşmış. Köyün ebelikten anlayan kadınları almışlar gelini odaya. Köylüler de toplanmışlar kapanın önüne. Herkes merakla bekliyormuş acaba erkek mi olacak, kız mı olacak diye. Ve nihayet gelinin nur topu gibi bir oğlu olmuş. Çocuğun erkek olduğunu gören ebe köylüleri içeri çağırmak için heyecanla kapıya koşmuş ve “Girin, oğlan! Girin, oğlan!” diye bağırmış. İşte köyün adı o zaman Girinoğlan kalmış.
--------------------------------------
Stork Friendly Village: Girinoğlan

Rice and sugar beet production in the field of Osmancık which farming village Girinoğlan. 8 to the town center, 53 kilometers away from the city center. Has a population of 366. Bahattin Göçer village headmen.
Çorum Road campus on the edge of the village Girinoğlan which is a farming village. Which is a new residential district of the village is in the original layout. Be close to the town center in terms of direct similarities with the culture can be seen. Notable is a village with natural beauty. To the village in 2008 by Bird Watching Society "Stork Friendly Village" has been awarded the title.
Placement of the center of the village is the new source of shedding light on the history of the village yet. Those living in the village on the old village and very detailed information about the name Girinoğlan were unable to reach. However, the old residential area of the village is touring prominent shock stones, old buildings, old farm tools and stone walls of the village provides information on the recent past. Look at the history of the village is close to an immigration status is in question. In 1985 a major earthquake occurring in the village all the houses in the village Çorum way down on the edge closer to a wide area Osmancık re-established the campus. Largest part of the village and the center of this new settlement is established in 1985.

Have wide land of the village economy in which agriculture Girinoğlan oriented. Almost all of the people who live in a village are engaged in agriculture. A portion of the village's land is located in the Red River Basin. Therefore, in the village are those engaged in rice cultivation. Also an important source of income of the village of Sugar Beet. Effects of climate and flat terrain in the Black Sea have in the village holds an important place in sugar beet cultivation. And legumes grown in the village, although Poaceae Although a large portion of the village economy is generating rice and sugar beet.

In the village of animals is not very advanced. A large part of the village-based animal feed livestock, but not a great economy in question. Many families to meet their own needs milk and yogurt to feed cattle. Sheep and cattle there are those who make sacrificial purposes, but does not contribute to the economy of animal husbandry in the village will be less.

According to the latest census of the village population of 366 people. 1997 and earlier censuses are taken into consideration in the village population is being decreased. This decline of the population of the village youth work or education purposes, is the result of migration to large cities.

Geography as an area which has a good infrastructure as the biggest problem Girinoğlan'ın have no sewerage. In the village drinking water network is available. Corum be in the path edge and easily accessible and straightforward way is asphalted. Close to the city center because health care is not concerned about a problem that occurred. Made possible a rather large new mosque of the village. But there are some difficulties in terms of training of the village. The main center of the village school no new settlements. To the village two kilometers away from the old settlements Ambarköy'de have a small school. Contained a total of 35 students of village schools have only one class. Up to third grade students in this class are on course. 4. and 5 grade students from the classroom into a small cellar in the classroom studying. School has two teachers. Up to third grade students Tuğba Gökgöz, 4 and 5 grade students at the same time as the Principal provide training to lead Kamil. Students who sit in the center of the village is 4 km road walk to school every day can go.

Stork Friendly Village Title
One of the most beautiful feature of the village also had to Stork Friendly Village. In 2008, Bird Watching Society Girinoğlan'a the title was issued by. Does not take a step to the village at first strike the eye sockets are storks. On the roof of the houses, electric poles and rocks at the top of a lot of rows arranged stork nest. With the arrival of spring in the village as the stork population lives in villages. Loves stork peasants, therefore, does not harm anyone to their nest, even against all the dangers carefully protecting storks. In 2008, the "roof of our guest" program with the Bird Watching Society Girinoğlan'a officials had seen and admired the views across the village to reinforce friendship Stork Stork Friendly Village Girinoğlan'a gave title.

Bird made the presentation of the Community must have been due to many photographer's web site and Girinoğlan taken after leykekler photos related to 2008 stand out. The title given to the village Stork Friendly Village photographer, animal lovers and nature attracts the attention of travelers.

GİRİNOĞLAN NAME WHERE IS COMING?

Information regarding the name of the village as an official in the village who could not match their words, according to the old name has an interesting story. According to people living in the village told the boy not had any for years. Married daughter who always new, even to die. The villagers will point to the beginning of a new birth of his son get a constant strain gather he were going to pray. A day in the village married a new bride's birth was approaching. The women of the village took obstetrics understand bride into the room. The villagers had also gathered in front of the trap. Men will wonder if anyone with curiosity bekliyormuş daughter she will do. And finally became a son of the bride, such as light ball. Men saw the child in the midwife to call the villagers ran to the door and excitedly "Come in, boy! Enter the boy! "He shouted. That's the name of the village then remained Girinoğlan.
RESİMLER
Girinoğlan köyü ''Ören''
   
KÖYDEN BİR KÖŞE
   
Girinoğlan, Leylek yuvaları
   
Ören 2
   
GİRİNOĞLAN EVİ
   
Köy manzaraları
   
Ören 3
   
Köy Görünümü
   
Köy çocukları ''Amca davulumu da çek''(Tenekeden)
   
Ören Mah. Camii
   
Anbarköy, Girinoğlan
   
Girinoğlan Soku taşı
   
Ören 5
   
Girinoğlan, Ambarköy Mah.
   
Köyde en çok çocuklar bizi sevdi
   
Ören'de anbarlar
   
Anbarköy'den bir sok.
   
Köy mezarlığı ve bir Şehitlik
   
Leylek evi Girinoğlan
   
Girinoğlan köyü bebekler
   
Girinoğlan 'Taşlık'
   
Ören 8
   
Girinoğlan'dan manzara
   
GİRİNOĞLAN Taşlık Denilen yere taşınıyor
   
Ören 9
   
Köyün Yaşlıllarından ''Ali Dayı''(yaş:96)
   
Kahyanın evi
   
Ören 10
   
Kullanılmayan eski bir ev
   
Girinoğlan Köyü
Girinoğlan köyü
   
Osmancık Fotoğrafları, Görmek İçin Tıklayınız... Osmancık Video Görüntüleri, Görmek İçin Tıklayınız...
BİR HEMŞEHRİ
Bay - 1961
Kent
:
Osmancık
Meslek
:
MEMUR
 
Koyunbaba Menkıbeleri
Aşık Ali Deyişleri
 
 
© Copyright 2006 www.osmancik.com.tr
Bu Sitenin Tasarımı ve Dinamik İçerik Yönetimi Red Bilişim Tarafından Gerçekleştirilmiştir...
 
OSMANCIK.com.tr Ana Sayfası