Ana Sayfa İletişim Osmancık.com.tr Hakkında...
Ana Sayfa
Osmancık.com.tr Hakkında...
Firmalar
Osmancık Resimleri...
Osmancık Görüntüleri...
Hemşehriler
Derneklerimiz
Osmancık Köyleri...
 

OSMANCIK / KAMİL

Muhtar
:
 Mehmet ÇAKIR (Tel:0534 336 64 44)
Hane Sayısı
:
 -
Nüfus
:
 996
Çorum ve Osmancık’ın en kuzeyinde Kızılırmak vadisinin hafif meyilli bir arazisi üzerinde, sırtını Karaağaç Dağlarına dayamış bulunan Kamil Köyü’nün Doğusunda Avlağı ve Hanefi Köyü, Batısında Maksutlu Köyü, Kuzeyinde Kızılırmak ve Köprübaşı Köyü bulunmaktadır.

Geçmişte eşkıya korkusunda yaşayan bir bölge olması hasebiyle evlerin sık oluşu, çevrenin kuzey yönünden rüzgâra açık oluşu, güneşe karşı kuzda kalması kış aylarında karın uzun süreli kalmasına, yaz aylarının da tozlu ve sivrisinekli geçmesine sebep olur.

Orta Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu karasal iklim geçişi arasında kaldığından dolayı burada yetişen orman bitki örtüsü; çam, meşe, ardıç, çalılıktan oluşur. Akdeniz bölgesine has olan bazı bitki türlerine de Kızılırmak Vadisi’nin Kuzey ve Güney yamaçlarında rastlanmaktadır. (Gebere, Sakızlık vb.)

Nar, badem, ceviz, dut gibi kültür bitkileri ile karşı yamaçlarda yetişen zeytin, üzüm o çevrenin önemli bitkileridir. Bölgede gece - gündüz arası sıcaklık farkının az oluşu ve kış mevsiminin kısa sürmesi nedeniyle bahçe kenarlarında kerestelik kavak ağacı, sulak yerlerde sel ve ırmak baskınlarından korunmak için söğüt ağacı yetiştirilmektedir.

Kamil Köyü’nün yüksek yerlerinde yüksek yapılı bitki örtüsü yoktur. Kasım güzlüğünün erken döneminde yüksek yerlere buğday ekilmektedir. Karın fazla yağmadığı bahar mevsiminde ekin ekilmeyen yerlerde arpa ve fiğ de ekilmektedir. Ovalarında ve Kızılırmak kıyı yamaçlarında bulunan düz arazilere Akçeltik ekimi yapılmaktadır. Akçeltik iri ve yuvarlak daneli lezzetli bir pirinçtir ki; Osmancık İlçesinde Kamil Köyü’ne has bir çeltik çeşididir.

Sırtını dayadığı Çal Dağ ve Karaağaç Dağları zirvelerine kadar çayır bitkileri yetişir ve yaz mevsiminin ortalarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte bu otlaklar ömürlerini tamamlar. Ovalık yerlerde çeltik dışında tarım bitkilerinden patates, fasulye, patlıcan, biber, karpuz, kavun gibi tarım bitkileri kendi tüketimleri için ekilip; ayrıca konserve ve turşu yapımında kullanılmaktadır. Köyün maydanozlu kırmızıbiber içli patlıcan turşusu da meşhurdur.

Köy nüfusunun büyük bölümü yaşlılardan oluşmaktadır. Bunun nedeni genç nüfusun iş bulma amacı ile büyük şehre göç etmesidir. Son 30 yıldır uygulanan ekonomik politikalar nedeni ile pirinç fiyatlarına vurulan ithalat darbesi sonucu geçimini pirinçten sağlayan köy halkı fakirleşmiştir.

KAMİL KÖYÜ VE ÇEVRESİNİN TARİHİ
Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya küçük topluluklar halinde gelen Türkler muhtelif bölgelere yerleşmişler ve orada kendi soylarının asilliğinden ve İslam’ın getirdiği adaletle yerleştikleri yerlerde toplulukların kendi dinlerine dönmelerine neden olmuşlardır. Daha önceki yıllarda Bizans yönetiminin Anadolu Halkına iyi davranmaması da bunda etkili olmuştur. Anadolu’ ya gelen 24 Oğuz Boyundan 22 ‘si Kızılırmak Vadisinin verimli ova ve yamaçlarında bulunan yaylalarına yerleşmişlerdir. Yörük olan bu göçerler kıl dokuma, yufka ekmek, keşkek gibi kültürlerini hala yaşatmaktadırlar. Keçi ve koyun besledikleri hayvanlardır. Son yıllarda keçinin yasaklanması da bölge insanının ekonomik olarak zayıf kalmasına neden olmuştur.

Orta Asya kayıtlarında Oğuzlar içinde Karalar, Avlağı, İnalözü, Esenli, Kamil gibi oymak isimlerine rastlanmaktadır. Yemek kültürü ve bulundukları yerlere taşıdıkları isimlerle Kamil ve çevre köyler Asya’dan gelme Oğuz Soylu, Türkoğlu Türklerdir.
Uzman Öğretmen Muharrem Yıldız tarafından yapılan araştırmaya göre; Kamil Köyü ve çevresindeki köyler Orta Asya’dan koyun ve keçilerini güde güde Hazar Denizi’nin güneyinden geçip önce Suriye’de Şam tarafına yerleşmişlerdir.

Burada daha önce o bölgeye yerleşmiş diğer bir Oğuz boyu ile otlaklar yüzünden anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Kuzeye doğru hareket edip Elazığ üzerinden Erzurum ve Erzincan yaylalarına çıkmışlardır. (Erzincan tulumu ile Kargı ve Osmancık’ın köylerinde yapılan tulum peyniri aynıdır.) Bir kısmı burada kalmış daha sonra Kuzey Anadolu fayı içinde yıllarca konargöçer Kızılırmak Vadisi civarına gelmişlerdir. Mezarlıklarda yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak bu bölgeye geliş tarihleri 1150 ile 1200 yıllarına yakın olan bir tarihtir.

Bölgenin en büyük köylerinden birisi olan Kamil, Osmanlı zamanında Sivas Eyaleti, Amasya Sancağı, Avlağı Kazası’na bağlıdır.
------------------------------------
Corum and Osmancik's Red River valley in the north slope of the light on the land, back to the Elm Mountain has put the East in the hunting ground of the village of Kamil and Hanafi Village, West Village Maksutlu the North in the Red River and the village has Köprübaşı.

In the past, living in fear of bandits, is an area of houses because of common occurrence, north of the environment created by windswept, sun against kuz stay in during the winter months to keep long-term profits, too dusty in the summer and causes the mosquito to pass with.

Central Black Sea Region Central Anatolia and the transition between terrestrial climate remain here because of growing forest vegetation, pine, oak, juniper, is composed of bushes. That some plant species in the Mediterranean region has also been found in Red River Valley North and South slopes. (Geber to, etc. of gum.)

Pomegranates, almonds, walnuts, pickled olives grown in culture plants covered by the slopes, grapes that are important plant environment. In the area at night - the temperature difference between day and create a little winter driving because of the short edges of the garden poplar timber, wetland areas and river flood protection from the dominant tree of the willow are grown.

Kamil vegetation of the village is built high in high places. The high places of the early November güzlük wheat are added. Abdominal fat areas did not spring barley and vetch are not included in the appendix are also added. Slopes and coastal plains of the Red River to the flat land cultivation is done Akçeltik. Large and round with a tasty rice grain Akçeltik ki; Osmancık County has to the village in a rice variety Kamil.

Recline up to the summit of Mount Elm Play Mountain and meadow plants are grown and in mid-summer temperatures increased along the entire life of these pastures. Of agricultural crops except rice areas Ovalık potatoes, beans, eggplant, peppers, watermelon, melon, such as agricultural crops for their own consumption, additional check; also used in the production of canned and pickled. Pickled eggplant with parsley, red pepper or circumstance of the village is famous.

Large part of the population of the village consists of old. This is because young people with the aim of finding a job is to migrate to big cities. Last 30 years because of economic policies applied to the rice price shock as a result of shot live on rice imports from the poorest people of the village to become.

VILLAGE AND ENVIRONMENTAL HISTORY of KAMİL
After the war into small communities Malazgirt in Anatolia to the Turks settled in various areas and there from their own lineage and nobility of Islam brought to justice where they placed themselves in the community are caused to return to their religion. In previous years of Byzantine rule in Anatolia, people do not behave well also have been effective herein. Anatolia or from the 24 Oğuz neck 22 'Red River Valley have found in the fertile plains and slopes were placed on the plateau. Yoruk nomads who make these textiles, bread dough, such as keşkek culture still alive. Goat and sheep are feeding their animals. In recent years, prohibition of goats of the local people to remain economically weak have caused.

Central Asian record in the Land of Oğuz, Hunting the İnalözü, with Esen, Kamil clans such as the names are to be found. Food culture, and they move to places with the name they come from Asia Kamil and surrounding villages Oğuz Soylu, Turkoglu is the Turks.
According to research done by specialist teachers Muharrem Stars; Kamil Village and surrounding villages, sheep and goats from Central Asia to the Caspian Sea to the south of the shepherd to shepherd through the first side settled in Syria, Damascus.

Have previously placed in that region where the other boy with a Oğuz pastures have fallen due to disagreements. To move northwards over Elazığ Erzincan Erzurum and have come to the plateau. (Erzincan sleeping bag with the cheese in the village of Kargi and Osmancık is the same.) Stayed here a part of the North Anatolian fault in later years have come to around konargöçer Red River Valley. The work in this area in the cemetery to the development of approximately 1150 to 1200 dates in a date that is close to.

Which is one of the largest villages of the region Kamil, the time of the Ottoman province Sivas, Amasya Sancak, the hunting ground of the accident is optional.
RESİMLER
KAMİL
   
KAMİL5
   
Kamil Köyü/Çaylı
   
KAMIL3
   
Kamil,Çaylı
   
Çaylı-Kamil Köyü
KAMIL4
   
Osmancık Fotoğrafları, Görmek İçin Tıklayınız... Osmancık Video Görüntüleri, Görmek İçin Tıklayınız...
BİR HEMŞEHRİ
Bay - 1978
Kent
:
Ardahan
Meslek
:
-
 
Koyunbaba Menkıbeleri
Aşık Ali Deyişleri
 
 
© Copyright 2006 www.osmancik.com.tr
Bu Sitenin Tasarımı ve Dinamik İçerik Yönetimi Red Bilişim Tarafından Gerçekleştirilmiştir...
 
OSMANCIK.com.tr Ana Sayfası